Alutrack säkerhetsinstruktioner

Om säkerhet

Av säkerhetsskäl bör ingen vara framför eller bakom båten när båten lyftes eller sjösätts på slipen. Det är också farligt att befinna sig nära skenorna.

Säkerställ att vagnen rör sig fritt. Ifall vagnen råkar tränga sig fast på skenorna bör det försiktigt granskas vad som hindrar vagnens rörelse.

Använd inte våld eller överdriven styrka eftersom slipens vinschar är kraftiga och kan i värsta fall skada slipen.

Slip med elvinsch och trådlös fjärrkontroll aktiveras med att trycka samtidikt på fjärrkontrollens upp och ner kontaktknapp 5-10 sekunder, då fjärrkontrollens gröna signal lampa lyser är fjärrkontrollen färdig för användning.

Slipen med el vinsch måste alltid säkerhetslåsas då båten är uppdragen. Detta sker med hjälp av den korta röda säkerhetslinan i slipens vinschbock.

Visa dessa instruktioner åt alla som eventuellt använder slipen. Barn bör inte röra eller använda slipen utan övervakning.

Granska vinschlinans/repets/vajerns skick regelbundet.

Säkerställ regelbundet att slipens uppstöttningar har hållits på plats.